Condiţii de participare

Concurs MMS “Fiecare iubeşte”

Definiţii:

Abonat
- persoana care utilizează servicii de telefonie mobilă standardul GSM cu sau fără încheiere de Contract între compania Moldcell şi persoană.
MMS
- serviciu de mesaje multimedia, prin intermediul căruia abonatul Moldcell expediază fotografia cu care intenţionează să participe la concurs.
SMS
- Serviciul de mesaje scurte Moldcell.
Fotografie - candidat
- fotografie digitală tematică expediată la numărul scurt 2000 prin intermediul MMS pentru înscriere în concurs.
Fotografie concurentă
- fotografie digitală căreia i se atribuie un cod unic pentru votare, acceptată de către moderator pentru participare în cadrul concursului.
Cod unic pentru votare
- combinaţie din 5 caractere ce se atribuie fiecărei fotografii concurente.
Vot
- vot acordat unei fotografii concurente prin intermediul mesajelor SMS.
SMS Votare
- procedura prin care orice abonat are posibilitatea de a acorda voturi pentru oricare fotografie participantă la concurs, expediind codul unic de votare, prin intermediul SMS la numărul scurt 2002.
Statut VIP
statut special acordat oricărei fotografii prin care aceasta va fi afişată în categoria VIP, poziţionată mai privilegiat şi mai la vedere pe site (opţiune valabilă timp de 7 zile). Pentru a utiliza aceasta opţiune, abonatul va expedia codul pozei, pentru care se doreşte a i se acodra statul special, prin SMS la numărul scurt 2001.
 1. Înscrierea la concurs
  1. În cadrul concursului pot participa toţi abonaţii Moldcell ce dispun de terminale mobile capabile de a expedia MMS.
  2. Pentru a înscrie în concurs o fotografie care corespunde tematicii stabilite – „Fiecare iubeşte”, abonatul va expedia, prin intermediul MMS, fotografia dată la numărul scurt special alocat 2000.
  3. Preţul unui MMS expediat la numărul 2000 este 1 leu (TVA inclus) pentru abonaţii Moldcell.
  4. Moderatorul va examina fotografia recepţionată în decursul unei zile lucrătoare după care, în caz dacă fotografia corespunde cerinţelor concursului, ea va publicată pe web site-ul concursului împreună cu codul ei unic de votare.
  5. Autorul fotografiei va primi codul unic de votare prin intermediul SMS imediat după acceptarea ei în concurs şi publicarea pe web site sau va primi notificarea de respingere a participării din motiv de necorespundere cerinţelor prezentului regulament.
 2. Cerinţe faţă de fotografii:
  1. Toate fotografiile care vor participa în concurs trebuie sa fie făcute (executate) de persoana care le expediază şi nu trebuie să violeze nici un drept a unei terţe persoane.
  2. Mărimea minimă a pozei acceptate este de 130x130px.
  3. În cazul în care MMS-ul expediat conţine mai mult decît o singură imagine, statutul de fotografie-candidat o va primi imaginea cu cele mai mari dimensiunii.
  4. Moldcell îşi rezervă dreptul de a nu publica fotografiile, conţinutul cărora poate insulta, prejudicia sau încălca legea în vigoare, de asemenea, fotografiile cu conţinut amoral, erotic, fotografiile cu elemente de violenţă, elemente de discriminare de naţionalitate, rasială şi religioasă.
  5. Moldcell nu va accepta să publice scene de violenţă, de propagandă a simbolurilor şi atributelor naziste, fotografii care conţin simboluri religioase ce ar putea afecta sau degrada convingerile religioase ale credincioşilor.
  6. Nu se acceptă participarea fotografiilor create integral cu ajutorul programelor de calculator de orice tip, create pentru publicitate de orice gen, imagini care nu pot fi considerate drept fotografii (imagini tipărite, vederi, grafică computerizată, etc.).
  7. Fotografiile cu conţinut erotic şi pornografic sunt interzise şi nu pot participa în concurs.
  8. Moldcell îşi rezervă dreptul de a exclude din concurs imagini, cum ar fi, dar fără a se limita la: celebrităţi, politicieni sau oricare alt gen de fotografii, conţinutul cărora poate viola dreptul la intimitate, totodată, Moldcell nu-şi asumă nici un fel de responsabilitate pentru acordurile între fotografi şi modele acestora, autori sau prezenţi în fotografiile plasate pe această pagină web.
  9. Decizia de a publica fotografiile, de a le considera în acord cu criteriile stabilite mai sus, rămâne la discreţia companiei Moldcell şi nu poate fi contrazisă sau apelată în instanţă.
  10. Toate fotografiile expediate către numărul 2000 sunt taxate indiferent dacă sunt acceptate sau nu. Taxele pentru fotografiile descalificate nu sunt restituite.
  11. Plasând fotografiile pe acest site, abonaţii acceptă să respecte condiţiile şi prevederile concursului şi nu violează drepturile persoanelor terţe.
  12. Moldcell nu-şi asumă nici un fel de responsabilitate în cazul apariţiei unor conflicte cauzate de publicarea şi de recepţionarea fotografiilor expediate pentru participarea la acest concurs.
 3. Desfăşurarea concursului
  1. Durata concursului: 14.02.2011 (09:00) – 31.03.2011 (23:59).
  2. Abonaţii Moldcell vor avea posibilitatea de a expedia fotografii pentru concurs pînă pe 30 martie 2011, ora 23:59, şi de a expedia voturi prin SMS până pe 31 martie 2011, ora 23:59.
  3. Votarea prin SMS, fotografiile concurente, codurile unice de votare şi rezultatele votării vor fi disponibile pe web site pe întreaga perioadă a desfăşurării concursului.
 4. SMS Votarea
  1. Abonatul Moldcell poate vota pentru oricare fotografie concurentă expediind codul ei unic de votare prin SMS la numărul scurt 2002.
  2. Tariful pentru expedierea unui SMS la numărul 2002 este de 3 lei (TVA inclus) pentru abonaţii Moldcell.
  3. Pentru fiecare fotografie în parte, pe web site va fi afişat procentajul voturilor din numărul total de voturi primite în cadrul concursului.
  4. Autorul fotografiei concurente poate primi informaţia privind numărul de voturi colectate expediind prin SMS la numărul scurt 2002 cuvântul „result” urmat de codul de votare al imaginii.
 5. Statut VIP
  1. Abonatul Moldcell poate oferi oricărei fotografii concurente statut special, aceasta fiind afişată într-o secţiune aparte, expediind codul ei unic de votare prin SMS la numărul scurt 2001.
  2. Tariful pentru expedierea unui SMS la numărul 2001 este de 10 lei (TVA inclus) pentru abonaţii Moldcell.
 6. Premii
  1. 3 (trei) poze care vor acumula cele mai multe voturi vor fi desemnate câştigătoare.
  2. Autorilor fotografiilor concurente care au fost desemnate câştigătoare vor fi acordate următoarele premii:
   • Locul I: telefon mobil “Nokia E72”;
   • Locul II: telefon mobil “Nokia E5”;
   • Locul III: telefon mobil “Nokia X3-02”.
 7. Modul de înmânare a premiilor
  1. În termen de 7 zile lucrătoare de la finalizarea concursului, autorilor fotografiilor câştigătoare vor fi informaţi, prin intermediul unui apel telefonic şi prin expedierea unui mesaj SMS — în cazul imposibilităţii contactării cu el prin apel telefonic sau din alte careva motive
  2. Rezultatele concursului vor fi publicate pe pagina web: concurs.mms.md.
  3. Toate premiile vor fi înmânate timp de 45 de zile din momentul publicării listei câştigătorilor pe concurs.mms.md.
  4. Locul înmânării premiilor este: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 128.
  5. Premiul va fi înmânat autorului fotografiei câştigătoare care va prezenta, actele de identitate şi cartela SIM sau contractul de deservire încheiat cu Moldcell.
  6. Nu se admite transmiterea dreptului de a primi premiul către altă persoană.
  7. Nu se admite înmânarea contravalorii băneşti a premiului, preschimbarea nu sau reântoarcerea premiului.
  8. Premiile care nu au fost ridicate în termen de 45 zile calendaristice din momentul publicării listei câştigătorilor pot fi utilizate de Moldcell în continuare după decizia sa.
  9. Câştigătorii au obligaţia desinestătător să declare premiul primit şi să achite toate taxele şi impozitele în modul prevăzut de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova privind obţinerea veniturilor sub formă de premii pentru cîştig în cadrul concursului.
 8. Limita răspunderii Moldcell
  1. Moldcell nu primeşte nici o pretenţie, cerere sau plângere în privinţa drepturilor de autor asupra fotografiilor participante în cadrul prezentului Concurs.
  2. Expediind mesajul SMS şi/sau MMS în cadrul Concursului, Abonatul este de acord ca Moldcell să utilizeze în cadrul Concursului informatia: numărul de telefon de pe care a fost expediat mesajul SMS şi/sau MMS, şi textul şi/sau conţinutul mesajului SMS şi/sau MMS, ora şi data expedierii mesajului.
  3. Moldcell oferă posibilitatea expedierii mesajului SMS şi/sau MMS exclusiv în aria de acoperire şi în limita mijloacelor băneşti disponibile în contul Abonatului.
  4. Moldcell nu primeşte pretenţii în privinţa termenilor de expediere a mesajelor SMS şi/sau MMS şi preântâmpină Abonatul că expedierea mesajului nu este imediată, dar poate dura până la 12 ore.
  5. Expedierea mesajelor SMS şi/sau MMS în cadrul Concursului este o acţiune benevolă a Abonatului pentru participare în Concurs. De asemenea, Abonatul îşi asumă responsabilitatea pentru toate consecinţele participării.